Jeśli chcesz przeczytać o mojej drodze – jest poniżej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o moich kompetencjach, przewiń stronę niżej 😉

 

Moja historia:

Początkiem przygody, która przywiodła mnie do tego miejsca był test „StrenghtsFinder”. Ten test pozwala na zidentyfikowanie pięciu takich aktywności, czy wartości, których realizowanie sprawia, że czujemy się mocni – to tutaj łączą się nasze talenty i nasze pasje.

Zrobiłam ten test w czasie, kiedy kończyłam doktorat z psychologii i pełna wątpliwości pytałam siebie, czy to na pewno jest moja droga i moje miejsce na tym świecie. Wyniki testu były dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Odwróciły mój obraz siebie samej do góry nogami. Najwyżej w hierarchii moich „mocy” okazała się być harmonia. Harmonia, czyli szukanie zgody, porozumienia tam, gdzie jest konflikt i napięcie.

Jak to? Uważałam za swoją wielką słabość to, że trudno mi pracować, gdy jest konflikt, że źle się czuję na uczelni, gdzie odczuwam atmosferę rywalizacji, że staram się zawsze pogodzić kłócących się, a tutaj czytam, że mogę spojrzeć na to jak na moją siłę? To było jak wyzwolenie – mogłam przestać walczyć ze swoją słabością, a zacząć świadomie realizować i rozwijać moją siłę.

I tak rozpoczęła się moja podróż z uczelni do pracy z ludźmi. Zaczęłam uczyć się, jak wprowadzać harmonię do swoich relacji w taki sposób, by dbać zarówno o moje potrzeby (co wcześniej często pomijałam), jak i potrzeby drugiej strony, a teraz chcę się dzielić tymi umiejętnościami z tymi, którzy też chcą mieć więcej harmonii w swoich relacjach.

 

Na czym opieram się w swojej pracy?

 

na wiedzy zdobytej podczas pracy naukowej nad samokontrolą

Przekonałam się wtedy, że nie ma nic ważniejszego dla wprowadzania zmiany jak pragnienie zmiany.

 

na wiedzy psychologicznej zdobywanej podczas studiów magisterskich i doktoranckich (UJ)

Tutaj nauczyłam się, że nasze zachowanie jest zawsze wypadkową różnorodnych czynników. Zrozumiałam, jak mózg wpływa na nasze zachowanie, ale również – co znacznie ciekawsze – jak nasze zachowanie i doświadczenie decydują o funkcjonowaniu mózgu.

 

na doświadczeniu zdobywanym podczas pracy w zawodzie psychologa

Tutaj zobaczyłam wyniszczającą człowieka samotność.

 

kilku latach szkolenia siebie i uczenia innych Porozumienia bez Przemocy

Dzięki nim zdałam sobie sprawę, jakie wiele zdań, które wypowiadamy do innych to w rzeczywiści ukryte prośby (o wysłuchanie, zmianę zachowania, uśmiech) i że znacznie częściej uzyskujemy to, czego pragniemy, gdy jesteśmy świadomi tego, na czym nam zależy.

 

kursie mediacji w oparciu o Porozumienie bez Przemocy

Tutaj doświadczyłam tego, jak wielkie znajdują się w ludziach pokłady zdolności do wybaczania.

 

na terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach

Tutaj dowiedziałam się na przykład, że brak motywacji jest często motywacją do dwóch lub więcej sprzecznych ze sobą rzeczy.

 

na doświadczeniach w byciu żoną, mamą, przyjaciółką

Tutaj z nieustającym zadziwieniem obserwuję, jak ogromne znaczenie dla budowania relacji ma dostrzeganie uczuć drugiej osoby, szczególnie gdy drugą osobą jest dziecko.

 

Więcej o tym, czym się zajmuję, można znaleźć tutaj: 20minut.org